เค.ซี. คลัสเตอร์ นิมิตรใหม่
เปิดเฟสใหม่...ฟรี!! โอน + แอร์*
จองเพียง 2,000 บาท*
ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท*
ราคาเริ่มต้น 1.5X บาท*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-488-4745, 02-191-1744-5